Elminage III: Ankoku no Shito to Taiyou no Kyuuden

(Joyful Table, 2017)